Ontwaak

 

OntwaakVerdiep.png

 

Verdiep

 

 

 

"Zijn"

 

 

Identificeer

 

IdentificeerVerbeeld.png

 

Verbeeld

 

 

 

"Kristalliseren"

 

 

Focus

 

FocusOogst3.png

 

Oogst

 

 

 

"Doen"

 

 

Een unieke ontwikkelbeleving: onze Toekomstslimreis©

 

 

Een denkbeeldige reis als persoon, team of organisatie. Of letterlijk, we maken dan bijvoorbeeld gebruik van onze locatie in midden-Italië en nemen je mee in de natuur, bieden culturele ervaringen en genieten van wat de omgeving biedt. Wat je zoekt ligt overal voor het oprapen. Je hoeft het alleen maar te zien.

 

Hoe je de reis ook aangaat, de aanpak heeft dezelfde opzet. Je wordt uitgedaagd jouw Zijn te laten Kristalliseren in jouw Doen. Vanuit een wereldbeeld waarin Duurzaam, Verbonden en Wendbaar zijn centraal staat.

 

Krijg je er al zin in? Wij ook!

 

 

 

Ontwaak

 

Ontwaak.png

"Het ontwaken van bewustzijn is de volgende evolutionaire stap voor de mensheid"

- Eckhart Tolle -

 

  

Persoonlijk

  

We maken kennis via een intake en activeren je in de eerste fase van de circle of change: de zelfreflectie. Je doet een competentie-meting, die zicht biedt op jouw onbewuste drijfveren. We bespreken de resultaten van de meting aan de hand van de rapportage en we sluiten dit deel af met jouw geformuleerde ontwikkelbehoefte.

  

Team

  

Na een intake doen de teamleden een competentie-meting, die zicht biedt op het teamprofiel. In de team debriefing bespreken we het profiel, waarbij de focus ligt op het natuurlijk aanwezige talent en potentieel. Het teamprofiel en de opgedane inzichten leiden tot de formulering van de team ontwikkelbehoefte.

  

Organisatie

  

We analyseren wat er in de buitenwereld gebeurt via diepte interviews met experts uit het veld en onderzoek van gespecialiseerde informatiebronnen. Deze interpreteren we op relevantie met de stakeholders. Marco Polo begeleidt ons. "Je zult het zelf zien, en het zal je vervullen met verwondering".

 

 

Verdiep

 

Verdiep.png

"Er is maar één weg om kritiek te vermijden: doe niets, zeg niets, ben niets"

- Aristoteles -

 

  

Persoonlijk

  

De tweede fase van de circle of change is de bewustwording. De analytische coaching brengt zicht op de vraag achter jouw ontwikkelbehoefte. We verkennen persoonlijke thema's aan de hand van projecties en herhalende patronen, inclusief mogelijke onderdrukking of verdringing van moeilijke ervaringen.

  

Team

  

Een open dialoog met elkaar. Interactief, verdiepend en prikkelend. Wat zit er achter de ontwikkelbehoefte? Wat heeft het team weerhouden om de ontwikkeling door te maken? In welke fase van ontwikkeling herkent het team zich en wat betekent dat voor de wijze waarop teamleden zich idealiter manifesteren?

  

Organisatie

  

Waar staat de organisatie voor, wat zijn de kernwaarden, de why, de purpose, de bhag? Met een kernteam doorgronden we de organisatie en haar echte bedoeling. Niet bang voor heilige huisjes. Bereid om te aanvaarden dat dingen echt anders zijn dan je denkt. Galileo Galilei helpt ons. Want "De aarde is niet het centrum van het universum".

 

 

Na de twee eerste bestemmingen Ontwaak en Verdiep heeft het "Zijn" zich geopenbaard. Een evolutionaire blik is van belang, niets wordt in beton gegoten. We gaan over naar de twee volgende bestemmingen die horen bij "Kristalliseren": Identificeer en Verbeeld.

 

 

 

Identificeer

 

Cindy groot.png

"Identiteit wordt niet gevonden of gemaakt,

maar komt van binnenuit als je de moed hebt om los te laten"

- Doug Cooper -

 

  

Persoonlijk

  

Wie ben je, wat karakteriseert je? We laten je reflecteren op jouw zelfbeeld, jouw kernwaarden en ook jouw perfecte imperfecties. Niemand is volmaakt en jezelf accepteren zoals je bent is belangrijk, zodat je kunt zeggen "Ik hou van mij, gewoon zoals ik ben". Jouw echte kleuren zijn prachtig!

  

Team

  

Veiligheid en vertrouwen. Dat vergt openheid, jezelf kwetsbaar op stellen, feedback respectvol ontvangen en geven. Hoe verbindt het met jouw persoonlijke waarden en normen? Voel je jezelf een buitenstaander, of ben je helemaal één met het team? Een hecht team is met elkaar verbonden en ieder teamlid is zichzelf.

  

Organisatie

  

Historie, DNA en erfgoed. Het besef dat je passant bent in een infinite game. Dat relativeert en geeft richting. Is de organisatie in lijn met de bedoeling? Dante Alighieri is behulpzaam. "Doe je plicht en laat de mensen praten". Soms is het nodig om back to basics te gaan. Zodat iedereen weer begrijpt waar het in essentie om gaat.

 

 

Verbeeld

 

Verbeeld groot.png

"Logica brengt ons van A naar B, verbeeldingskracht brengt ons overal"

- Albert Einstein -

 

  

Persoonlijk

  

Wat wil je, wat is jouw doelbestemming? Wat vervult je met geluk, als je daar later op terugkijkt? De circle of change gaat nu over vergroten van de beslisruimte, dit is waar ik voor sta en dit is waar ik voor ga. Los van wat je nu doet en hoe je jouw leven leidt. "Alles wat je kunt verbeelden, is echt" om met Picasso te spreken. Wat is jouw droom?

  

Team

  

Verbeeldingskracht en samenwerking, het  synergetisch effect. De magie van inclusiviteit en diversiteit omarmen om unieke invalshoeken, briljante ideeën en originele inzichten op te doen. Welk doel verbindt aan ieders intrinsieke motivatie en wat is de unieke kracht die het team in zich heeft om dit te realiseren?

  

Organisatie

  

De bedoeling van de organisatie in het licht van de toekomst vraagt verbeeldingskracht en creativiteit. Leonardo Da Vinci helpt ons. Denk out-of-the-box, zie het mogelijke en realiseer het ondenkbare. Het antwoord is vaak dichtbij en eenvoudig, maar je moet soms ver gaan om het te vinden. "Eenvoud is de ultieme perfectie".

 

 

Tijd om in beweging te komen. Want weten wie je bent, wat je wilt, waar je voor staat en waar je naar toe wilt brengt je nog niet automatisch daar. We gaan op weg naar de laatste twee bestemmingen, die horen bij "Doen": Focus en Oogst.

 

 

 

Focus

 

Oogst3.png

"De energie van de zon verwarmt de wereld,

focus het door een vergrootglas en het start een vuur"

- Alan Pariser -

 

  

Persoonlijk

  

Focus als door een verrekijker. De omgeving uit beeld en het doel scherp en dichtbij. Neem verantwoordelijkheid voor jouw ontwikkeling, de laatste fase van de circle of change. Zet jouw talent in, alert op valkuilen. Je doet een interventie in jouw gedrag, oefent daarmee en maakt meer gebruik van jouw authentieke kracht.

  

Team

  

Zoals een sportteam in een toernooi naar elkaar toe groeit en boven zichzelf uit stijgt. Veeleisend, van elkaar lerend, onderling versterkend. Met focus op het realiseren van een droom. De ontwikkeling van teamkracht centraal, genietend van voelbare en zichtbare groei. De focus niet op wat, maar vooral op hoe dat gaat.

  

Organisatie

  

"Je kunt de oceaan niet oversteken, als je niet de moed hebt om de kust uit het zicht te verliezen". Christopher Columbus helpt ons koers te bepalen. Kom in beweging en voel het juiste ritme, de juiste hartslag. Met een routekaart en sturingsfilosofie die richting geeft en ruimte biedt aan talent. Want als de wind verandert, moet je wendbaar zijn.

 

 

Oogst

 

Oogst.png

"Goede gedachten, goede woorden, goede daden

om geluk te zaaien en vrede te oogsten"

 - Zarathustra -

 

  

Persoonlijk

  

Alles komt nu bij elkaar. Je weet beter wie je bent, wat je wilt en waar je voor staat. Je boekt resultaten op weg naar jouw doel, vanuit authentiek empowerment. Jouw Zijn kristalliseert steeds meer in jouw Doen. Daar pluk je de vruchten van, de oogst van jouw ontwikkeling. Dat voelt goed, meer in balans en geeft positieve energie. Je bent meer jezelf.

  

Team

  

Het team is een eenheid in verscheidenheid. Hoe gedraagt het zich bij tegenslag? Is het team wendbaar, blijft het verbonden en houdt het oog voor de bedoeling? Het scherp houden van elkaar, open blijven staan voor signalen van buiten en binnen en daarop acteren is in deze fase van belang. En met trots te kijken naar de oogst.

  

Organisatie

  

De wind in de zeilen, op weg naar het doel. De organisatie is in flow, geruisloos bewegend en ontwikkelend. Als een zelfstandig organisme. Sense & respond, in plaats van predict & control. Verbonden met de omgeving en de essentie. Het is genieten van elk resultaat. Steeds weer bijsturend, met het lange termijn doel voor ogen.

 

 

Via zes bestemmingen heb je de Toekomstslimreis© gemaakt. Als persoon, team of organisatie. Je bent waar je bent, meer jezelf en onderweg om jouw lange termijn doel te realiseren. De reis gaat door, het is een leven lang ontwikkelen.

 

Want niets is statisch, alles is in beweging.

 

 

 

 

Those who flow as life flows know they need no other force
Lao Tzu