Functieprofielen


resume.png


Eisen aan vooropleiding, werkervaring en competenties die voor een bepaalde functie van belang zijn worden geacht te zijn vastgelegd in een functieprofiel. De competenties worden uitgelijnd op de ODC competentieset en het gewicht van de competenties wordt ten opzichte van elkaar afgewogen. In de beperking toont zich de meester. Wat is écht cruciaal, belangrijk en ondersteunend voor een bepaalde functie.Selectie


list-with-possible-workers-to-choose.png


De competentie metingen van de kandidaten worden gecombineerd met het functieprofiel. Hieruit blijkt hoe kandidaten passen op de functie, welke competenties daarin nog ontwikkelaar zijn en op welke competenties risico aanwezig is. Daarmee is er een beeld van de succesratio van de selectie, waarbij daarnaast ook andere zaken zoals werkervaring en opleidingsniveau meewegen.Advies


target-2.png


Objectivering van de keuze is van belang voor de acceptatie door kandidaat en opdrachtgever. Een toelichting over de motieven van de selectie of afwijzing en openheid geven over het waarom, helpt enorm bij de acceptatie daarvan en getuigt van goed werkgeverschap. Vaak genoeg zien wij mensen die niet zijn gekozen maar wel met een goed gevoel en advies naar buiten gaan.


Werving, Selectie en Mobiliteit in Strategisch HR

De Strategische HR omgeving van ODIN Company die wij als corporate reseller beschikbaar stellen aan klanten, heeft de mogelijkheid functieprofielen te creëren en beheren en differentiatie binnen functieprofielen zichtbaar en mogelijk te maken. Het matchen van kandidaten op deze functieprofielen op basis van hun ODC-metingen is hiermee een druk op de knop geworden die direct inzicht geeft in de beste 'match'. 


There is a crack in everything, that's how the light gets in
Leonard Cohen