sketch.png


Analyseren & OntwerpenStrategie


Toekomstbeeld bepalen op basis van inzicht in trends en ontwikkelingen in de markt, sterktes en zwaktes van de organisatie, belangen en verwachtingen van stakeholders en concurrentie analyse.


Missie, visie, bestaansrecht


Interne en externe analyse, gevoed door workshops met kernteam, interviews met stakeholders en marktonderzoek. Toekomstbeeld met missie, visie, bestaansrecht, kernwaarden en doelen.


bank.png

 

Inrichten & BesturenTactiek


Uitwerken doelen naar concreet meetbare doelstellingen voor de verschillende onderdelen van de organisatie. Besturing inrichten om het realiseren van de doelstellingen te borgen.


Transitieplan


Doelstellingen voorzien van prestatie-indicatoren, tijd en verandermaatregelen. De maatregelen tezamen vormen het transitieplan om van de huidige naar de toekomstige situatie te migreren.


line-chart.png


Uitvoeren & HerijkenOperatie


Uitvoering vergt samenwerking en discipline. De werkelijkheid is weerbarstig en vraagt soms flexibiliteit. Daarnaast blijft de omgeving in beweging en is regelmatige reflectie en bijsturing nodig. 


Begeleiding


Samenwerking optimaliseren, individueel begeleiden en op regelmatige basis de strategie evalueren en herijken. Continue monitoring van de markt en ontwikkeling van de eigen organisatie.Strategie en de Strategische HR omgeving

De Strategische HR omgeving van ODIN Company die wij als corporate reseller beschikbaar stellen aan klanten, heeft onder andere de mogelijkheid functieprofielen te creëren en beheren en differentiatie binnen functieprofielen zichtbaar en mogelijk te maken en om na de initiële ODC-metingen, regelmatige 'refresh-metingen' te doen. Ook beschikt de omgeving over een zeer waardevolle 360 graden feedback functionaliteit. Dit alles ondersteunt de prestatie- en beoordelingscyclus en is waardevol bij het opstellen van persoonlijke ontwikkelplannen. Omdat de ‘factor’ mens uiteindelijk de belangrijkste sleutel is in het wel of niet behalen van succes, wordt de strategisch HR omgeving vaak ingezet bij de transitie en uitvoeringsfase van de strategie.


Workshop DWA.jpg


Samenwerking en reflectie op leiderschap stonden centraal in de workshop, waarbij de teamleden elkaar met eigen gekozen voorbeelden van leiderschap inspireerden. Een aantal heersende leiderschaps-theorieën passeerden de revue en er werd via rollenspel met verschillende leiderschaps-stijlen geoefend. Zeer verhelderend!

- Klant uit Utrechtrdc regio rollenspel.jpg


De commerciële buitendienst meenemen in de strategie en tegelijkertijd de onderlinge samenwerking verstevigen in een meerdaagse sessie met veel verdieping. Een zeer constructieve nieuwe werkelijkheid werd geboren!

- Klant uit Zuid-Holland


workshop RDC 2.jpg


De RvC meenemen in de strategie, die door kernteam en bestuur gecreëerd is. Interactieve discussie en inhoudelijke betrokkenheid met een belangrijke stakeholder, waar verdere verbeteringen uit voortkwamen.

- Klant uit Zuid-Holland


workshop hof 2.jpg


Herpositioneren in een branche die meerjarig zwaar onder druk heeft gestaan. Economische crisis, opmars van internet-concurrentie en een niet houdbaar verdienmodel. De nieuwe strategie geeft hier een passend antwoord op!

- Klant uit Zuid-Holland


Who looks outside dreams, who looks inside awakes
Carl Gustav Jung